5.24.2010

Aha...now I get it...

Eller??
Sista avsnittet av "Lost" har precis gatt....o jag forstar...tror jag! Men jag ska inte skriva nat forran jag vet att alla avsnitten har gatt i Sviiiiiiden! Vill ju inte forstora for nan...
Kan ju saga att jag grat som ett barn manga ganger.....e jag sa kanslig?? Man borjar ju undra!!
Hej hopp...nu ska jag krypa i bingen....o forsoka ignorera min mans snarkningar....
God Natt!

No comments: