9.19.2009

"Flytta till en nara anhorig i Sverige"....

Regler

OBS! Du måste söka uppehålls- och arbetstillstånd innan du reser till Sverige.

Har din anhörige i Sverige uppehållskort? Då gäller andra regler – läs mer här!

Var lämnar du din ansökan?

Du måste själv lämna in din ansökan på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i ditt hemland eller i det land där du är fast bosatt. Om det saknas svensk ambassad i ditt hemland eller i det land där du är fast bosatt ska du lämna ansökan på en svensk ambassad i närområdet.

Vilken blankett ska du använda?

Du ska fylla i blanketten som heter Ansökan om UT, FP, RD och FF, blankett nr 114 021. Den finns här på webbsidan men även på svenska ambassader och konsulat. Fyll noga i alla uppgifter i din ansökan. Det är viktigt att du anger rätt adress till din partner eller annan anhörig i Sverige.

Vilka andra handlingar behöver du?

Dessa handlingar behövs för din ansökan:

  • ett giltigt pass
  • två nytagna passfotografier
  • pengar till avgiften (se nedan)
  • vigselbevis om ni är gifta
  • för sambopar: folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har en gemensam bostad
  • ett familjebevis, beställs hos Skatteverket (www.skatteverket.se)
  • kopia på din anhöriges bevis om registrering av uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd.

Kontakta ambassaden eller konsulatet och kontrollera om du behöver boka tid. Ibland kräver ambassaden eller konsulatet fler dokument än de vi räknat upp. Kontrollera vad som krävs genom att kontakta ambassaden eller konsulatet. Adresser och länkar till utlandsmyndigheterna hittar du längst ner på den här sidan.

Har du barn som ska följa med till Sverige ska du även fylla i blanketten Uppehållstillstånd m.m. för barn under 18 år, blankett 112021.

Vad kostar det?

Du måste betala en avgift när du söker tillståndet. Du får inte tillbaka pengarna även om du får nej på din ansökan.

Avgiften för vuxna är 500 kr (i lokal valuta) och för barn under 18 år 250 kr.

Alla behöver inte betala. Undantagna är: Make, maka, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år som vill återförenas med en person som har fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller av synnerligen ömmande omständigheter. Detta undantag gäller inte om personen som bor i Sverige har blivit svensk medborgare.

Medborgare i Japan är befriade från avgift genom ett särskilt avtal.

Utredning

När du lämnat in din ansökan får du en tid hos ambassaden eller konsulatet för en personlig intervju. Ambassaden/konsulatet skickar sedan handlingarna till Migrationsverket och vi skickar därefter ett frågeformulär till din partner eller anhörige i Sverige. Frågorna handlar om er relation och ska besvaras inom fyra veckor.

Utredningen syftar till att klarlägga identitet, familjebild och hur länge er relation har varat. Ibland behöver vi mer information och då kan vi antingen kalla din anhörige till en intervju på Migrationsverket eller så ringer vi och ställer de frågor vi vill ha svar på.

Räkna med att det tar sex månader från den dag du ansöker till dess beslutet är klart.

Vem fattar beslutet?

Det är Migrationsverket som beslutar om du får uppehållstillstånd. När beslutet är klart sänds det till ambassaden eller konsulatet där du lämnade in din ansökan. Om du lämnat fullmakt till din anhörige får han eller hon oftast besked av oss, annars blir du kontaktad av ambassaden eller konsulatet.

Om du får ja på din ansökan

Observera att tillståndet ska vara klart och infört i ditt pass innan du reser in i Sverige. Du måste själv söka upp den svenska ambassaden eller konsulatet för att få beviset om uppehållstillstånd infört i passet. Tillståndsbeviset kostar inget extra.

Beroende av hur länge ni har varit sammanboende i hemlandet ger vi antingen permanent uppehållstillstånd (PUT) eller uppehålls- och arbetstillstånd för två år.

Förlängning

Kom ihåg att söka förlängning innan tillståndet löper ut, Migrationsverket skickar inte ut någon påminnelse. Du söker då från Sverige på samma slags blankett som vid första ansökningstillfället. Lämna in eller skicka ansökan till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Om du får nej på din ansökan

Får du nej på ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Överklagandet skickar du till Migrationsverket.

Om en person i Sverige fått fullmakt att företräda dig, kan han eller hon skriva överklagandet och skicka det till Migrationsverket.

Behöver du veta mer?

Kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat eller någon av Migrationsverkets tillståndsenheter i Sverige.

Du kan också kontakta Migrationsverkets upplysning. Se även Frågor och svar om familjeanknytning.

Länkar

Jo ni kara vanner........har planeras det! Maste ju planera i god tid innan vi tanker flytta hem....tar ju ett tag att fa papper o sant fardigt! Sen maste man ju tanka pa katterna......det kan ju ta annu langre an nar mannen ska fa sina papper! Well well!

7 comments:

ÅSA said...

OJ, inte lätt att flytta TILL USA, verkar ju inte vara så lätt på andra hållet heller...

Caroline said...

Asa-...det ska bli en intressant process. Det ska val inte ta lika langt for min man att fa sitt arbets/uppehallstillsand i Sverige som det tog for mig....ca 5 ar!!;)

Anonymous said...

VA? Är det bestämt att ni ska flytta till Sverige???

///Johanna

Caroline said...

Johanna-nej inget bestamt. Men vi planerar!!

Anonymous said...

JJJJJaaaaa fick pytteskinn när jag läste. Det kan kanske bli verklighet någon gång.
Mallan

Anonymous said...

Aha! Men ni har ju planerat detta i evigheter ju. Någongång måste ni väl bestämma er?

///Johanna

Caroline said...

Mallan-javisst....vi ska ta tag oss i kragarna o fixa till det har. Eller hur?

Johanna-japp...vi har ju snackat om det har lange. Men nu har vi en slags plan..... niceee!